ქართული საგალობლები ინტერნეტში  - 2007

 

Georgian hymns (religious songs) on web

 
 
 
ადიდე სული ჩემი სახიობა
ადიდე სულო გელათისა და მარტვილის სკოლა
ადიდე სულო ჩემო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ადიდებს სული ჩემი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ადიდებს სული ჩემი უფალსა გელათისა და მარტვილის სკოლა
აკურთხევს სული ჩემი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
აკურთხევს სული ჩემი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ალილო (გურული) ლაშარი
ალილო (გურული) რუსთავი
ალილო (კახური) რუსთავი
ალილო (მეგრული) რუსთავი
ალილო (რაჭული) ლაშარი
ალილო (რაჭული) რუსთავი
ალილო (სვანური) რუსთავი
ალილუია თბილისი
ალილუია (კახური) რუსთავი
ანგელოზი ღაღადებს ბასიანი
ანგელოსი ღაღადებს სამების გუნდი
აღამაღლებდით უფალსა გელათისა და მარტვილის სკოლა
აღაღე პირი სახიობა
აღდგომა ქრისტესი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
აღდგომასა შენსა სახიობა
აღდგომასა შენსა სამების გუნდი
აღდგომისა დღე არს სამების გუნდი
აღვიმსთოდ სახიობა
აღვიმსთოდ ჩვენ სამების გუნდი
აღმოსავალიდან მზისა რუსთავი
აღსავალი გელათისა და მარტვილის სკოლა
აცხოვნე უფალო ერი შენი რუსთავი
აწ განუტევე გელათისა და მარტვილის სკოლა
ბრწყინვალე იგი გელათისა და მარტვილის სკოლა
გადიდებთ შენ სახიობა
განადიდე შენ ქრისტე სახიობა
განათლდი განათლდი სახიობა
განათლდი განათლდი სამების გუნდი
განეგო სასძლო ფაზისი
გიხაროდენ ქალწულთა სიხარულო რუსთავი 
და ვითარცა მეუფისა რუსთავი 
და ვითარცა მეუფისა გელათისა და მარტვილის სკოლა
და ვითარცა მეუფისა რუსთავი
და ჩვენ მოგვანიჭა სახიობა
დავითარცა მეუფისა ფაზისი
დაღაცათუ ნებსით თვისით ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
დაღცათუ ნებსით თვისით სახიობა
დიდება დიდგორი 
დიდება მთიები 
დიდება მაღალთა შინა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
დიდება მაღალთა შინა გელათისა და მარტვილის სკოლა
დიდება შენსა ღმერთო ჩვენო რუსთავი
დღეს იხარებენ ძალნი (ლოცვა) რუსთავი
დღეს საღვთომან მადლმან მთიები 
დღეს საღვთომან მადლმან ქართული ხმები
დღეს საღმრთომან მადლმან ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
დღეს საღმრთომან მადლმან გელათისა და მარტვილის სკოლა
დღეს საღმრთომან მადლმან რუსთავი
ეკლესიასა შინა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ესაია მხიარულ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ესე არს წმინდა სამების გუნდი
ვერ შემძლებელ ვართ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ვერ შემძლებელ ვართ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ვერ შემძლებელ ვართ გელათისა და მარტვილის სკოლა
ვერ შემძლებელ ვართ შემოქმედის სკოლა
ზეგარდამო განწმენდილ იქმენ გელათისა და მარტვილის სკოლა
ზეცით გამოჩინებულისა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
თამარ მეფის ტროპარი რუსთავი
იოანეს სახარება გელათისა და მარტვილის სკოლა
ისპოლა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
იხარებდით მართალნი გელათისა და მარტვილის სკოლა
კათოლიკე ეკლესიისა გელათისა და მარტვილის სკოლა
კვერთხი იესეს შემოქმედის სკოლა
კვერთხი იესეს ძირისაგან სამების გუნდი
კურთხეულ არს მომავალი გელათისა და მარტვილის სკოლა
კურთხეულ ხარ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
კურთხეულ ხარ შენ გელათისა და მარტვილის სკოლა
კურთხეულ ხარ შენ ქრისტე ღმერთო (ლოცვა)  რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (I,II,III) რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (IV) რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (IX) რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (V) რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (VI) რუსთავი
ლოცვანი ქრისტეშობის კანონიდან (VII,VIII) რუსთავი
მამაო ჩვენო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მამაო ჩვენო გელათისა და მარტვილის სკოლა
მამაო ჩვენო (ლოცვა) რუსთავი
მაღლით გარდამო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მგალობელნი შენნი გელათისა და მარტვილის სკოლა
მეუფეო ზეცათაო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მეუფეო ზეცათაო გელათისა და მარტვილის სკოლა
მეუფეო ზეცათაო (ლოცვა) რუსთავი
მთასა ზედა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მთასა ზედა გელათისა და მარტვილის სკოლა
მობრძანებითა თქვენითა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მოვედით და ვსვათ სამების გუნდი
მოვედით თაყვანი ვსცეთ ფაზისი
მოვედით თაყვანი ვსცეთ გელათისა და მარტვილის სკოლა
მოვედით თაყვანი ვსცეთ რუსთავი
მოიხსენე ღვთისმშობელო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მოციქულთა თავნო გელათისა და მარტვილის სკოლა
მოციქულთა თავნო (ლოცვა) რუსთავი
მოციქულთა ტროპარი რუსთავი
მოწყალების კარი განგვიღე (ლოცვა) რუსთავი
მრწამსი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
მსწრაფლ განუხვენ გელათისა და მარტვილის სკოლა
მტვირთველმან გამოუცდელმან გელათისა და მარტვილის სკოლა
მხოლოდშობილი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ნათელო მხიარულო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ნათელო მხიარულო გელათისა და მარტვილის სკოლა
ნეტარ არს კაცი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ნუ გარე მიიქცევ სახიობა
ნუ მტირ მე ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ნუ მტირ მე გელათისა და მარტვილის სკოლა
ოხითა ამაღლებითა რუსთავი 
ჟამთა და წელთა ფაზისი
რაოდენთა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
რაოდენთა ქრისტეს მიერ გელათისა და მარტვილის სკოლა
რაოდენთა ქრისტეს მიერ რუსთავი
რაჟამს დიდებულნი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
რაჟამს დიდებულნი გელათისა და მარტვილის სკოლა
რაჟამს იორდანეს გელათისა და მარტვილის სკოლა
რაჟამს იორდანეს ნათელ იღე ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
რომელმან ყრმანი იხსნა სახიობა
რომელმან ყრმანი იხსნა სამების გუნდი
რომელნი ქერუბიმთა ფაზისი
რომელნი ქერუბიმთა გელათისა და მარტვილის სკოლა
სადიდებელი (ლოცვა) რუსთავი
სადიდებელნი გელათისა და მარტვილის სკოლა
საიდუმლო გელათისა და მარტვილის სკოლა
საიდუმლო სამოთხე ხარ გელათისა და მარტვილის სკოლა
საიდუმლო უცხო გელათისა და მარტვილის სკოლა
საიდუმლო უცხო და დიდებული ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
საიდუმლო უცხო და დიდებული სამების გუნდი
საკვირველება რომელ ჰქმენ გელათისა და მარტვილის სკოლა
სასუფეველსა შენსა სახიობა
საუფლო კვართის ტროპარი სამების გუნდი
საფლავად ხორცისა სახიობა
საღმრთოსა სახმილავისა სამების გუნდი
საშოდ მთიებისა გელათისა და მარტვილის სკოლა
სახლი ესე ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
სახმილავსა სახიობა
სერობასა მას სახიობა
სვანური წმიდაო ღმერთო სამების გუნდი
სიტყვისა ღვთისა მსახურთა (ლოცვა) რუსთავი
სტუმრობისა საღმრთოისა სახიობა
სულთა თანა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
სულთათანა გელათისა და მარტვილის სკოლა
სულო ჩემო სამების გუნდი
სულო ჩემო გელათისა და მარტვილის სკოლა
ტონ დესპოტინ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ტყვეთა განმათავისუფლებელო შემოქმედის სკოლა
უფალო რომელმან შემოქმედის სკოლა
უფალო ღაღად ვყავ გელათისა და მარტვილის სკოლა
უფალო ღაღადვყავ სახიობა
უფალო ღაღდვყავ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
უფალო ღმერთო ჩვენო (ლოცვა) რუსთავი
უხრწნელსა ხატსა გელათისა და მარტვილის სკოლა
ფშვის ქვეყანა გელათისა და მარტვილის სკოლა
ქალწული დღეს არსებად გელათისა და მარტვილის სკოლა
ქრისტე აღდგა სახიობა
ქრისტე აღსდგა მთიები 
ქრისტე აღსდგა  მთიები 
ღამე ბნელი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ღვთისმშობელო ქალწულო სახიობა
ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ (ლოცვა) რუსთავი
ღირს არსი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ღირს არსი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ღირსად გაბრიელ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ღმერთი უფალი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ღმერთი უფალი ფაზისი
ღმერთი უფალი გელათისა და მარტვილის სკოლა
ღმერთი უფალი რუსთავი
ღმერთო მოხედე ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ღმერთო მოხედენ ბასიანი
ღმერთო მოხედენ შემოქმედის სკოლა
ღმერთო ღმერთო ფაზისი
ღომელმან მეცხრესა ჟამსა სახიობა
ყოველსა ქვეყანასა რუსთავი 
ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელო რუსთავი
ყოვლისა დაბადებულისა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ყოვლისა დაბადებულისა გელათისა და მარტვილის სკოლა
ყრმათა ღვთისმსახურთა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ყრმათა ღმრთისმსახურთა გელათისა და მარტვილის სკოლა
შევ ქალწულო გელათისა და მარტვილის სკოლა
შენ გიგალობ ფაზისი
შენ გიგალობ სამების გუნდი
შენ გიგალობთ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შენ გიგალობთ ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შენ გიგალობთ გელათისა და მარტვილის სკოლა
შენ უფალო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შენ ხარ ვენახი მთიები 
შენ ხარ ვენახი მთიები 
შენ ხარ ვენახი მთიები 
შენ ხარ ვენახი რუსთავი 
შენ ხარ ვენახი რუსთავი 
შენ ხარ ვენახი ქართული ხმები
შენ ხარ ვენახი ფაზისი
შენ ხარ ვენახი გელათისა და მარტვილის სკოლა
შენ ხარ ვენახი რუსთავი
შენ ხარ ვენახი 2 ფაზისი
შენდამი იხარებს ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შენდამი იხარებს გელათისა და მარტვილის სკოლა
შვენიერმან იოსებ სახიობა
შთახედ მთიები 
შთახედ შენ სახიობა
შთახედ შენ სამების გუნდი
შობა შენი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შობა შენი გელათისა და მარტვილის სკოლა
შობა შენი შემოქმედის სკოლა
შობა შენი უხრწნელ არს რუსთავი 
შობა შენი უხრწნელ არს ქალწულო რუსთავი
შობამან შენმან ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შობამან შენმან ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
შობამან შენმან გელათისა და მარტვილის სკოლა
შობის ანტიფონები გელათისა და მარტვილის სკოლა
ცანი ყოვლად ღირსებით ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ცანი ყოვლად ღირსებით შემოქმედის სკოლა
ცისკარსა მსთვად ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ძლეულ იქმნეს გელათისა და მარტვილის სკოლა
წარდგომა სამოციქულოსი გელათისა და მარტვილის სკოლა
წარემართენ ლოცვა  სახიობა
წინა საუკუნეთა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
წინა საუკუნეთა გელათისა და მარტვილის სკოლა
წმ. გიორგის ტროპარი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
წმიდათა შორის საკვირველო (ლოცვა) რუსთავი
წმიდაო ღმერთო ბასიანი
წმიდაო ღმერთო მთიები 
წმიდაო ღმერთო სამების გუნდი
წმიდაო ღმერთო რუსთავი
წმინდა გიორგის ტროპარი 1 (ლოცვა) რუსთავი
წმინდა გიორგის ტროპარი 2 რუსთავი
წმინდა დავით აღმაშენებლის ტროპარი (ლოცვა) რუსთავი
წმინდა ილიას ტროპარი (ლოცვა) რუსთავი
წმინდა ნინოს კონდაკი რუსთავი
წმინდაო დედაო სახიობა
წმინდაო ღმერთო ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
წმინდაო ღმერთო ბასიანი
წმინდაო ღმერთო რუსთავი 
ხელთა პატიჟნი ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ხორცითა მიიძინე სახიობა
ჯვარსა შენსა ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი
ჯვარსა შენსა მთიები 
ჯვარსა შენსა რუსთავი 
ჯვარსა შენსა გელათისა და მარტვილის სკოლა
ჯვარსა შენსა რუსთავი
ჯვარსა შენსა რუსთავი

 

 
 
Hosted by uCoz